Uddannelsens indhold

Uddannelsen er bygget op i fem moduler på hver tre dage. Du får indblik i en instruerende rolle generelt og konkret i udførelsen af forumspil. Du lærer håndværket forumspil at kende og sikrer dig et forløb fra du påtager dig opgaven til udførelsen, der giver optimalt udbytte for deltagerne. Der indgår en omfattende manual der beskriver foruminstruktørprocessen. Denne manual udbygges løbende. For at blive certificeret må det påregnes at den enkelte deltager selv sørger for at arrangere grupper, hvor man kan praktisere metoden, minds et forumspil i mellem hver af de fem moduler.

 

 

1. MODUL (3 dage)


Formål:
At coache grupper til at gennemføre forumspil ud fra selvvalgte emner og skabe en dialog og engagement mellem spillere og tilskuere.Vi lægger vægt på at forumspillene får en dybde og bredde indenfor temaer der er aktuelle fra deltagernes egen hverdag.
Indhold:

 • Introduktion af forumspil, herunder instruktørens tilgang til opgaven.
 •  Valg af emner.
 • Udvikling af spil.
 • Dialog mellem tilskuere og spillere.
 • Sammenfatning.
 • Teknikker til fordybelse.
 • Rytme, kreativitet, fantasi.
 

 

2. MODUL (3 dage)


Formål:
At kende og blive fortrolig med metoder som er grundlaget for instruktørens rolle. Instruktøren vil på dette modul øge sin bevidsthed om hvorfor spillene virker som de gør og der igennem forhøje gruppens kreativitet og engagement.
Indhold:

 • Spørgemetoder, blandt andet NLP og andre spørgemetoder, der styrker instruktørens præcision.
 • Hvordan instruktøren skifter “ramme” ved at bruge rummet.
 • Aktiv lytning, forbedring af evnen til at lytte og se efter budskaber.
 • Girafsprog, fire trin som konfliktløsning.
 • Assertion.
 • Instruktørens grundforudsætninger.
 

3. MODUL (3 dage)
Formål:
At integrere forummetoder i sin personlighed og få kendskab til hvordan man anvender vanskelige situationer positivt og dynamisk.

 

Indhold:

 • Uddybning af metoder.
 • Forbedring af dialog og involvering af tilskuere.
 • Håndtering af problemsituationer.
 • Træning af skift mellem helhed og detaljer.
 • Opsamling og ”sikring” af deltagernes udbytte.
 • Værdi og holdnings klarende arbejde i virksomheder og i forumspil.
 • Forumspil kombineret med andre metoder fx systemisk tænkning, appriciative inquery.
 

4.  MODUL (3 dage)
Formål:

At instruktøren finder sin egen rytme og indføres i udvidede teknikker der gør spillene endnu mere levende.

 

Indhold:

Hvordan man kan gøre mål tydelige og dynamiske.

 • Håndtering af forhindringer.
 • Forandring af sort/hvid billeder i personens indre.
 • Storytelling og branding i forhold til forumspil.
 

5.  MODUL (3 dage)

Formål:
Samle op på de foregående moduler og se muligheder i fremtiden.

 

Indhold:

Dette modul tilrettelægges efter deltagernes individuelle behov. Evaluering.

 

CERTIFICERINGSMODUL  (2 dage)

Formål:

Certificering med ekstern censor. Efter fastsatte retningslinjer. I dette modul trænes færdighederne og instruktøren gennemfører et forløb efter aftale. Forløbet afsluttes med certificering. Se kriterier for certificering…