Hvad vil vi

FORUMTEATRETs mål er at opbygge et forum hvor meninger og budskaber tilkendegives så der opstår mulighed for nytænkning, -nytænkning man kan tage med i hverdagen. Vi ønsker at medarbejdere inspirerer og motiverer hinanden til at handle anderledes og kreativt.

Vores kerneværdier, der skinner igennem alle vores aktiviteter er:

– ENGAGEMENT

– INDLEVELSE

– KVALITET

Derfor opfordrer vi til engagement hos deltagerne. Samtidigt lægger vi også vægt på at skabe en tryg stemning, sådan at det er deltagernes egen motivation, der giver spillene eller aktiviteterne en spændende og ny retning.

Grundlæggende principper
Når vi samarbejder med en organisation er der nogle særlige kendetegn som går igen i vores arbejdsmetodik.

Vi arbejder inklusivt
Det betyder vi:
– er særlige opmærksomme på hvordan vi udnytter det der er “skævt” eller anderledes
– giver hver eneste gruppe lejlighed til at finde sin egen form ud fra de forskelligeheder den indeholder.
Vi arbejder fleksibelt
Det betyder vi:
– “strækker” os for at være imødekommende på næsten alle områder
– ser en glæde i at tilpasse os “nuets” behov
– lader processen være betydningsfuld, både for gruppen og den enkelte.
Vi er omhyggelige
Det betyder vi:
– definerer en ramme at arbejde ud fra. Enten på forhånd eller i situationen
– tager gerne et overordnet “ansvar”.
Vi er praktiske og refleksive
Det betyder vi:
– får noget “fra hånden”, og tager fat på at arbejde henimod et mål
– gennemtænker hvordan vi kan forholde os til de udfordringer der opstår i en proces.

Forumteatrets grundlag
Forumteatrets grundlag er at udføre opgaver og gennemføre kurser, der er relateret til kreativitet og kompetenceudvikling. Opgaverne skræddersyes til den enkelte organisation eller virksomhed. Siden Forumteatrets start i 2000, har vi gennemført ca. 2500 forumscenarier og emnerne har bl.a. omhandlet værdibaseret ledelse, trivsel på arbejdspladsen, den coachende leder, balanced scorecard og konflikthåndtering.
At opbygge scenarierne er en interessant proces, som vi enten opbygger ved hjælp af forumskuespillere, eller vi fører en medarbejdergruppe igennem en kreativ proces, hvor de selv er med til at opbygge et forumspil fra starten.