Hvad er forumspil?

Det er et spil eller en case, der lægger sig tæt op ad virkeligheden, og som udføres af ledere og/eller medarbejdere.

Når et spil er vist en gang bearbejdes forumspillet efterfølgende interaktivt. Deltagerne, altså forumet der har set spillet reflekterer, lærer, griner og eksperimenter, alt imens man tænker i løsninger og leder efter muligheder. Det er ikke nok at tale om, det man ser. Deltagerne opfordres også til at vise, hvordan de vil forbedre spillet.

Spillene er som et spejl på hverdagens udfordringer. Foruminstruktøren guider deltagerne ved at stille inspirerende spørgsmål, der “fokuserer” energien mod de emner, der er væsentlige for den enkelte og for organisationen.

Spillene udvikles sammen med medarbejderne og kan handle om blandt andet selvfungerende grupper, konfliktløsning, værdibaseret ledelse, den rummelige arbejdsplads, den coachende leder, med mere.

Udbyttet for deltagerne kan være at:

  • få nye synsvinkler på kendte situationer
  • finde løsninger og muligheder i konflikter
  • arbejde kreativt med nogle af hverdagens udfordringer
  • opbygge en fælles platform og dermed større forståelse for kollegaer
  • opleve, at indgå i en større sammenhæng

deltagere_der_griner
fra forumspil med SKAT

Hvad siger deltagerne:

  • Skønt! I har ikke én sandhed!
  • Det er stærkt, når man skal afprøve sit eget forslag.
  • I hverdagen ligger kimen til de store forandringer vi kan skabe i fremtiden.
  • Med enkle redskaber kan man ændre processen totalt. Det giver noget at tænke over.
  • Det var så morsomt, at jeg ikke vidste om jeg skulle grine eller græde