Fremgangsmåde inden forumteaterstykket?

At udvikle et forumteaterstykke der rammer målgruppen præcist kan være en proces med mange faktorer og detaljer. For at bygge et godt forumteater arrangement op er der nogle grundtrin som vi følger. Ved at gøre det på denne måde har vi erfaring for at arrangementet bliver veltilrettelagt og gennemarbejdet med en høj standart. Overordnet kan processen beskrives i fem trin:

1. trin:
Formøde, formål og lynssynops

Til at begynde med mødes vi til et formøde med repræsentative medarbejdere og/eller ledere. Vi klarlægger emnet der skal belyses, og hvad formål med forumteaterarrangementet skal være. Efter dette formøde udarbejdes et præcist formål med en dertil hørende kort synops, som vi kalder for ‘lynsynops’. Lynsynopsen beskriver handlingen i stykket, de udfordringer og dilemmaer personerne møder undervejs, og hvilke fagområder og mennesketyper der indgår i teaterstykket.

2. trin:
Baggrundsinterview

ca 3-5 personer interviewes. Disse personer skal have direkte eller indirekte kendskab til emnet. Det er en fordel at de repræsenterer forskellige arbejdsområder, eksempelvis mellemleder og ansat, eller det kan være medarbejdere i forhold til kunderelationer. Nogle af interviewene kan foregå pr. telefon.

3. trin:
Manuskript
Det udarbejdes et manuskript, med replikker og handlingsgange der lægger sig op til formålet for arrangementet. Dette returneres til relevante personer fx de interviewede, arrangører med mere.

4. trin:
Prøver

Forumskuespillerne øver replikker, handlingsgange og improviserer sig frem til et levende kropssprog.

5. trin:
Forumteater arrangementet

Grundspillet, det der er øvet på forhånd, vises. Efter grundspillet er vist, ‘overtager’ publikum eller forumet stykket, og forumdelen starter. Spillerne afprøver nogle af de ideer og løsningforslag forumet foreslår. En foruminstruktør understøtter at processen gavner formålet med arrangementet ved at stille spørgsmål og inspirere medarbejderne til at være kreative og eksperimenterende.

Hvor lang tid tager det at forberede et forumteaterstykke?
Processen kan gøres på 1-2 uger, men regn med at logistik og koordinering af møder ofte er tidskrævende, da mange ansatte har en travl hverdag. 1-3 måneder er et almindeligt tidsperspektiv til at opbygge et arrangement (afhængig af hvor travlt vi har).