Forumteaterforestillinger

Enkeltstående arrangementer
Vi arbejder/producerer forumteaterarrangementer til konferencer, personaledage, kick-off arrangementer. Det er arrangementer der er tilpasset virksomheden særlige behov. Vi anvender ofte dele af det “materiale” vi i forvejen har gode erfaringer med, for at holde omkostningerne nede.

Turnéer
Vi udarbejder turnér og har turnéuger hvor vi har særlig fokus på en opgave. Forestillingerne vises i både København og i provinsbyer. Turneugerne med de mange forestillinger giver et helt specielt “flow” til hvert arrangement og til en fordelagtig økonomi.


Vi har et stort repetoire af forestillinger

Den stigende efterspørgsel på forumteater betyder at vi har mange forestillinger der er parat til at blive vist til konferencer, seminars og workshops.

Kontakt os, på 2485 0148 eller email, hvis du vil høre om vores forestillinger eller selv har forslag til hvordan en forestilling kan indgå i en sammenhæng.