Andre forestillinger

Hvis du vil høre, hvordan en forestilling har virket, eventuelt tale med en arrangør så kontakt os på 2485 0148 eller  email.

“Service med Vej og Park i Korsby”, En forestilling der handler om hvordan arbejdsteams i Vej og Park, arbejder henimod at forbedre relationer til borgere og i mellem arbejdsteams. Det er en træning for medarbejde i at være den gode vært. Vist i 2015 i en kommune.

“Jobrettet empowerment for borgeren” forestilling der har fokus på hvordan sagsbehandlere fra jobcentre skaber empowerment hos borgere. Vist i Gribskov kommune og til netværkstræf hos Deloitte.

“Livet før døden” forestilling for sundhedspersonale i Region Hovedstaden. Forestillingen handler om nye kliniske retningslinjer for tidlig opsporing af palliative behov. Er vist marts 2014.

“Vi tager skidtet fra Revl og Krat”  forestilling for servicemedarbejdere på genbrugspladser tilhørende Affald Plus, Næstved. Stykket handler om arbejdsstolthed, selvværd og arbejdsglæde i hverdagen. Vist i 2013.

“Hjælp Ayse med at være proaktiv!…” forestilling for elever på Vestegnens Sprog- og Kompetence Center. Deltagerne på sprogskolen sætter alt ind på at få Ayse til at tage stilling til vigtige ting i sit liv såsom hvordan man arbejder henimod at få et arbejde, hvordan man forholder sig til sin familie, hvilket kropssprog man viser til en jobsamtale mv. Vist i 2013.

“Hjælp dem der er sværest at hjælpe” forestilling for ledere, sagsbehandlere, politikkere og frivilligorganisationer i Roskilde Kommune. Forestillingen handler om samarbejdet mellem frivilligorganisationer og ansatte i kommunen. Vist i 2013.

“Med ‘ja-hatten’ på” en forestilling om en fusionsproces mellem Bjergkøbing og Korsby (et fiktivt hospital). Vist  i forbindelse med fusion af fysio- og ergoterapeuter på  Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler 2013.

“Det var aldrig gået på Hamlet” forestilling der handler om hvordan lederne og medarbejderne bliver bedre til at forberede og følge op på MUS-samtalerne. Spillet for ledere og TR-personer på Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler 2012.

“Har det en værdi at være presset…” forestilling med fokus på hvordan man anvender kommunens værdier som løftestang når man er presset i hverdagen. Spillet til personalepolitisk dag for ansatte der sidder i MED-udvalg for Frederiksberg kommune 2012.

“INKLUSION, -det har vi da talt om!” En forestilling der skildrer hverdagslivet på en skole/institution og situationer hvor det kan være svært at arbejde inkluderende. Forestillingen er vist i Gribskov kommune i forbindelse med et tema arrangement om emnet “inklusion” 2012

“Hvem tog respekten” forestilling for Region Hovedstadens Psykatri til en arbejdsmiljø konference om “Arbejdsglæde og nærvær” 2012.

“Styr dit Liv”. Et forløb med unge på Tåstrup produktionskole, der viser nogle af de udfordringer unge har med deres følelser, indbyrdes relationer, praktiksted, med mere. Deltagerne er med til at forme historien og skabe konflikterne. Tilslut vises forestillingen for hele skolen. Det foregik i foråret 2012

“Vi taler da også sammen til hverdag! -MUS-samtaler hos Carl-Træ”.  En forestilling der handler om medarbejdeudviklingsamtaler som er særlig udfordrende. Vist for mellemledere på H.C. handelscenter 2012.

“Et ½ døgn med Mogens” forestilling, der handler om en ung mand der går på produktionsskole. Denne forumteaterforestilling er udviklet ved at en gruppe unge fra en produktionskole har “styret” forumskuespillerne (som en slags marionetter) igennem et spændende ½ døgn. På den måde har eleverne taget ejerskab for handling og indhold i historien. Forløbet fandt sted i 2011.

“Skole-hjem-samtalen, er det nu igen…” En forestilling for Undervisningsministeriet til en konference med tema om skole-hjem-samtalen 2011. Se billeder…

“En Bøn om Løn” forestilling, der handler om udfordringer i lønforhandlinger. Arrangement til HK´s delegationsmøde 2011.

“Service og proffesionalisme”, forestilling til en temadag om service og proffesionalisme for Københavns kommune 2011.

“Alle kan da tage et job“, forestilling for sagsbehandlere, jobkonsulentere, teamledere mv. Spillet til en konference med Kommunernes Landsforening (Beskæftigelsestræf 2009).

“Et venligt klap på balden er da ingenting”, forestilling om håndtering af vold indenfor plejesektoren. Spillet for ansatte på Østervang 2009, plejeboliger på Frederiksberg.

“Vi står sammen når det kniber, eller…”, forestilling om den ‘gode’ arbejdsplads. Vist i hjemmeplejen i Tårnby kommune 2008.

“Du kan hvad du vil, -eller hvad” 3 forskellige forestillinger til erhvervsskoler (Handelskoler, tekniske skoler produktionsskoler, Sosu skoler). er primært produceret til elever på erhvervsskoler men også brugt som kompetenceudvikling for lærere og fx mentornetværk. Turnéer afholdt  2009-2011.