Certificering

Certificering er en vigtig feedbackproces og tanken med certificeringen er at foruminstruktøren opnår indsigt i styrker/svagheder i sin personlige fremtræden og hvordan disse kan forbedres.

Efter certificering

Foruminstruktøren vil i forhold til forumspil kunne:
 – elicitere relevante emner til forumspil- vejlede i at opbygge et forumspil
– skabe dialog med tilskuere udfra spillets tema
– veksle mellem deltagernes dialog og rytmen i et spil
– anvende tekniker til fordybelse
– sammenfatte udbyttet af spillene.

Foruminstruktøren vil i forhold til instruktørarbejde kunne:
– motivere andre til at forstå betydningen af at arbejde kreativt og med interaktive spil
– opnå fornødne informationer om hvilket udbytte en virksomhed kan få ved at gennemføre forumspil
– informere og opstille en tryg ramme med formål og indhold inden tidspunktet for afvikling af forumspil
– motivere personaleledere til at se idéen bagved forumspil og afprøve metoden.