Aktuelt nu

Forumteater -forestillingerne:

 • ‘Sandsynlig læring’ handler om målstyret undervisning og synlig læring. Primært henvendt til skoler.
 • ‘Empowerment’ en forestilling om hvordan sagsbehandlere i kommuner giver borgere deres ‘egen kraft tilbage’. For kommuner der ønsker at øge bevidstheden om hvordan de bedre kan hjælpe borgere. Arrangement for Gribskov Kommune og vist til neværkstræf hos Deloitte.
 • Samskabelse’ hvordan kommuner går fra borgerinddragelse til samskabelse af blandt andet truede unge.
 • ‘Stilhed før Stormen’ miljø/arbejdsmiljø og sikkerhed i skibsfart, vises på konference for søfarende. Produceret for SEAHEALTH – Søfartens Arbejdsmiljøråd.
 • ‘Livet før Døden’ et stykke om tidligt sporing af palliative behov, for sygeplejerske, terapeuter og sosuassistenter. For Metropool.
 • ‘Den Tidlige Død’ et projekt der er under udarbejdelse og handler om at aftabuisere døden. For børn og unge. ‘Pædagogernes velfærd og forskningsfond’ støtter projektet.
 • ‘Det Særlige Sensitive Barn’ om inklusion og samskabelse mellem borgere og ledere i en kommune. Produceret til Frederiksberg Kommune.
 • ‘Den Gode Vært i Korsby’. Forestilling om værtskab for Sønderborg Kommune.
 • ‘Styrket Dialog’, en forestilling om hvordan man styrker motivationen hos borgere gennem en dialog. For Skanderborg kommune.
 • ‘Den Usynlige Dør’, handler om hvordan man skaber kontakt med ‘respondanten’ i et interview. Produceret for Danmarks Statistik.

 

Forumspillene:

 • ‘Kommunikationsrollen som leder’ for ledere på en skole.
 • ‘Interkulturelle udfordringer i praktik’ for studerende på den Sociale Højskole, der skal i udlandspraktik.
 • ‘Hvordan taler vi sammen’ forløb for børn i 4-5-6. klasse om hvad man tænker om måden der tales på.
 • ‘Det tværproffesionelle samarbejde’ mellem forskellige uddannelser og fokus på kriser og katastrofer.

 

Foruminstruktøruddannelsen:

 • Starter forår 2017

 

Fortæl os hvis du har gode ideer til arrangementer på 2485 0148.